Složení a aplikace CNC děrovacího lisu

Složení a aplikace CNC děrovacího lisu

CNC děrovací lis se skládá z počítačového řídicího systému, mechanického nebo hydraulického energetického systému, servopohonu, knihovny forem, systému pro výběr forem a periferního programovacího systému. Je to jedna z hlavních kategorií děrovacích strojů CNC. CNC revolverový děrovací lis integruje stroj, elektřinu, kapalinu a plyn a je zařízení pro zpracování tlaku pro děrování a mělké kreslení na desce. Široce se používá při ražení strojů, elektrických spotřebičů, nástrojů, obrazovek, hardwaru, všech druhů kovových desek, krabic, skříní atd. Pomocí jediného děrování a děrování pro děrování děr a částí různých tvarů a velikostí . Je vhodný zejména pro lisování středně velkých a malých šarží nebo kusových plechů.

 

CNC revolverový děrovací lis je děrování, mělké tažení, rolovací žebro, rýhování, zkosení, automatické vybavení pro most, automatické programování, automatické centrování, automatické podávání, automatické děrování, automatické vyhýbání, automatické mazání olejem atd. Může být děrován na tvrdé desky, jako jsou železné desky, pozinkované plechy, plechy z nerezové oceli a hliníkové plechy.