Základní způsob instalace a provoz tryskacího stroje

Tryskací stroj využívá hlavně tryskací technologii, která se skládá z tryskacího zařízení, gumového prstencového pásu odolného proti opotřebení, šnekového šneku, motoru, zvedání, oddělovače, dopravníku, stroje na odstraňování prachu a čisticích strojů k vytvoření čisticího zařízení.


Nástroje / materiály:

Opravné sady, rukavice, doplňky


Metoda / krok:

1. Hostitel tryskacího stroje je na svém místě: úroveň a hmotnost hostitele musí splňovat požadavky výkresu, když je hostitel na místě

2. Tryskací zařízení pro instalaci dílčích komponentů: zdola nahoru

3. Tryskací zařízení kolejového, trolejového a válečkového tryskání by měla být poháněna zevnitř na obvod zařízení

4. Částečný předběžný test by měl být proveden během zkušebního běhu a poté zcela běžen po normálním běhu


Opatření:

Jakýkoli neobvyklý hluk během zkušebního provozu okamžitě zastavte

Úspěšné ladění před spuštěním


q69 (3)