Typ bubnového tryskacího stroje

Sklápěcí převodovka

4.jpg

Hlavní výhody převodového stupně jsou následující: 1 Okamžitý převodový poměr je konstantní, provoz je stabilní, přenos je přesný a spolehlivý a prostor může přenášet pohyb a výkon mezi dvěma osami; 2 Je vhodný pro širokou škálu výkonu a rychlosti a výkon je od malé hodnoty blízké nule. Na desítky tisíc kilowattů, obvodová rychlost od velmi nízké až do 300 m / s; 3 vysoká účinnost přenosu, η = 0,92 ~ 0,98, u běžně používaného mechanického převodového stupně je účinnost převodového stupně vyšší; 4 spolehlivá, dlouhá životnost; Malá velikost a kompaktní konstrukce.


Hlavní nevýhody převodových stupňů jsou: vysoké nároky na přesnost výroby a instalace, výrobu speciálních zařízení, vysoké náklady a nevhodné pro přenos mezi dvěma osami na dlouhé vzdálenosti.


Základní požadavky, které by převodovka měla splňovat, jsou: 1 Okamžitý převodový poměr je konstantní a náraz, vibrace a hluk jsou malé, což zaručuje lepší přenosovou stabilitu a vyšší přesnost pohybu. 2 Pod předpokladem malé velikosti a nízké hmotnosti, kolo Zuby mají vysokou pevnost, dobrou odolnost proti opotřebení, velkou únosnost a mohou dosáhnout očekávané životnosti.


Skládací řemen


Hlavní výhody řemenového pohonu: 1 nárazník a tlumení nárazů, hladký převod, nízká hlučnost; 2 pohonu pásu pomocí třecí síly, sklouznutí mezi pásem a stykovou plochou řemenice během přetížení, aby nedošlo k poškození ostatních částí; 3 je vhodný pro dvouosý středový moment většího počtu příležitostí; 4 jednoduché konstrukce, výroba, instalace a údržba jsou pohodlnější, levnější.


Nevýhody řemenového pohonu: 1 nemůže zaručit přesný převodový poměr; 2 potřebují větší tažnou sílu, zvyšují sílu hřídele a ložiska; 3 celková velikost přenosového zařízení je větší, není dostatečně kompaktní; 4 životnost řemenu Kratší a nižší účinnost přenosu.


Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám je pásový pohon použitelný hlavně pro: 1 vysokorychlostní příležitosti, které se většinou používají pro výstup prvního stupně výstupu primárního pohonu. 2 střední a malý přenos síly, obvykle nejvýše 50 kw. 3 Převodový poměr není obecně větší než 7 a maximální je 10. 4 Převodový poměr nevyžaduje příliš přesné.


Řetězový pohon


Řetězový pohon má některé charakteristiky řemenového pohonu a záběrového pohonu. Jeho přednosti jsou: Řetězový pohon nemá pružný posuv a uklouznutí, může udržovat přesný průměrný převodový poměr; velikost přenosu je kompaktní; nevyžaduje velké napětí působící na hřídel Zátěž je malá; nosnost je velká; účinnost je vysoká (η = 0,95 ~ 0,98). Současně energie přenosu řetězů absorbuje vibrace a snižuje náraz, struktura je jednoduchá, náklady na zpracování jsou nízké, přesnost instalace je nízká a je vhodná pro přenos s velkou středovou vzdáleností a může pracovat v tvrdých podmínkách prostředí, jako je vysoká teplota, vysoká vlhkost a těžké ropné znečištění.


Nevýhody řetězového pohonu jsou: během vysokorychlostního provozu nejsou dostatečně hladké; dopad a hluk v měniči; není vhodný pro použití v převodovkách, kde se zátěž výrazně změní a rychle se změní; lze použít pouze pro přenos mezi rovnoběžnými hřídeli; přesnost instalace a poměr výrobních nákladů.


Použitelné příležitosti pro řetězové pohony: Široce používané v převodovce s velkou vzdáleností ve středu, více osami a průměrem převodového poměru. Řetězová převodovka může být použita pro přenos s otevřeným typem se špatným prostorem, nízkorychlostním převodem a vysokou rychlostí a rychlým převodem s dobrým mazáním. Výkon motoru válečkového řetězu je obvykle nižší než 100 kW, rychlost řetězu je nižší než 15 m / s, převodový poměr I <=> V současné době dosahuje jeho maximální přenosový výkon 500kw a maximální vzdálenost může dosahovat 8m.