ovlivňující faktory síly tryskacího stroje

Za prvé, velikost tryskání: Obecně platí, že čím větší je tryskání, tím větší je dopad kinetická energie, a přestože intenzita tryskání je větší, rychlost pokrytí tryskání se sníží. Proto je nutné co nejvíce použít menší tryskání a zároveň zajistit sílu tryskání. Je však také nutné podívat se na tvar dílu, aby se zabránilo jejímu omezení.

 

Tvrdost tryskání druhým výstřelem: Pokud je tvrdost tryskání vyšší než tvrdost dílu, změní se jeho hodnota tvrdosti, ale neovlivní sílu tryskání. Naopak, pokud je tvrdost tryskání nižší než tvrdost dílu Pokud tvrdost tryskání klesá, sníží se také síla tryskání.

 

Třetí rychlost tryskání: pokud zvýšíme rychlost tryskání, pak se síla tryskání určitě zvýší, ale zároveň je pravděpodobné, že zvýší poškození tryskání, takže bychom měli najít rozumný mezi těmito dvěma Pro bod rovnováhy použijte vhodnou rychlost tryskání a také dobrý efekt tryskání.