Body k poznámce při výběru brokovacího tryskacího stroje

Jak rozlišit kvalitu tryskacího stroje:

1. Zda je vzhled vynikající a stříkání barvy je pečlivé.

2. Zda je ochranná deska, lopatka, oběžné kolo, směrové pouzdro a použité pilířové kolo pečlivě zpracováno.

3. Zda efekt a účinnost výstřelu může dosáhnout očekávaného účinku.

4. Zda může životnost poškozených součástí splňovat průmyslové požadavky.

Instalační dovednosti tryskacího stroje

Všechny tryskací stroje musí během instalace splňovat následující pravidla:

1. Hostitel je na svém místě: když je hostitel na svém místě, jeho úroveň a hmotnost musí splňovat požadavky na kreslení.

2. Instalace dílčí komponenty by měla být prováděna zdola nahoru.

3. Typ kolejnice, typ trolejového vedení a typ válečku by měly být generovány zevnitř zařízení.

4. Částečné předběžné testování by mělo být provedeno během zkušebního běhu a všechny operace by měly být prováděny po normálním provozu.

主图模板