Děrovací stroje normální provoz pravidla

Děrovací stroje normální provoz pravidla:
1. Stiskněte zaměstnanci musí být vyškoleni, hlavní zařízení strukturu, výkon, obeznámeni s provozem a k získání povolení k provozu dříve, než oni mohou pracovat nezávisle.
2. bezpečnostní a ovládací zařízení pro správné použití zařízení, musí být libovolně odebrán.
3. Zkontrolujte nástroj stroj disku, připojení, mazání a další díly a ochranu zařízení správně, pevně zašroubujte šroub zemřít, nepohybují.
4. přístroj by měl být prázdný před spuštěním 2-3 minuty, šek nožní brzdu ovládací zařízení, jako je pružnost, známá před použitím, nikoliv přes běh.
5. formy pevné horní a dolní zemřít mají zajistit správné polohy, omýt ručičky zkuste soustruh (prázdné vozy), aby zajistily, že pracují v plíseň za dobrých podmínek.