Kroky spuštění a vypnutí tryskacího stroje

Kroky k zahájení práce:

Nejprve zkontrolujte, zda je připojeno napájení tryskacího zařízení, a poté zapněte vypínač hostitele, aby stroj fungoval. Zapněte zařízení na odstraňování prachu z tryskání, abyste zajistili, že během práce nedojde ke znečištění prachem. Poté zapněte systém cirkulace ocelových broků a zapněte tryskání na ovládacím panelu. V tuto chvíli lze otevřít tryskací bránu a zahájit tryskání obrobku.

Konec pracovních kroků:

Nejprve zavřete bránu pro tryskání, vypněte tryskač, vypněte systém cirkulace ocelových broků, poté vypněte zařízení na odstraňování prachu z tryskání, vypněte hlavní napájecí zdroj a vyjměte obrobek v tryskacím stroji.


q69 (5)