Pracovní princip tryskacího stroje na čištění oceli s nosníkem

1. Během čisticího procesu pošle elektricky ovládaný dopravní váleček s nastavitelnou rychlostí ocelovou konstrukci nebo ocel do vyhazovací oblasti čisticí strojovny.


2. Všechny strany jeho těla jsou zasaženy a otírány silnými a hustými projektily z různých souřadnicových směrů, což způsobuje, že oxidační váha, vrstva rzi a nečistoty na ní rychle odpadnou.


3. Povrch oceli získá hladký povrch s určitou drsností a obrobek bude naložen a vyložen na obou stranách čisticí místnosti.


4. Projektily a rzí prach dopadající na ocel jsou foukány odfukovacím zařízením.


5. Postřikovaná prachová směs pelet je odváděna do nálevky komory pomocí regeneračního šroubu a vertikální a horizontální šroubové dopravníky jsou shromažďovány ve spodní části výtahu.


6. Je zvednut k odlučovači v horní části stroje a oddělené čisté projektily padají do oddělovací násypky za účelem recyklace.


7. Prach vytvářený během tryskání je odváděn do systému pro odstraňování prachu výfukovou trubkou.


8. Čistý vzduch po čištění je vypuštěn do atmosféry a prach z částic je zachycen a shromážděn.


1