Pracovní princip tryskající turbíny

Jak všichni víme, hlava tryskacího stroje je součástí tryskacího stroje, který lze velmi snadno poškodit. Jaký je pracovní princip hlavy? Dnes bude technický editor Qingdao Puhua hovořit o principu práce hlavy tryskacího stroje.

Dvojité kotouče ve vrhací hlavě jsou nýtovány do celku a vytvářejí tělo oběžného kola. Jak všichni víme, těleso oběžného kola je vybaveno osmi lopatkami a těleso oběžného kola a brokové kolo umístěné ve středu brokového kola jsou nainstalovány na hlavním hřídeli poháněném motorem. Vnitřní vložka víka je opatřena ochrannou deskou a krycí skořepina je opatřena směrovým pouzdrem a trubkou pro přívod broku. Když stroj pracuje, výstřel proudí do tryskacího stroje z přívodní trubky výstřelu. Počáteční rychlost střely může být získána kolem kola, které se otáčí synchronně s lopatkou. Střela letí ven oknem směrového pouzdra a je hozena na vysokorychlostní rotační čepel mimo směrové pouzdro. Po dalším zrychlení čepelí se hodí na povrch vyčištěného obrobku.

Proto kvalita hlavy tryskacího stroje bude mít přímý vliv na čisticí účinek obrobku. Proto je kvalitní tryskací stroj také důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při nákupu výbušného stroje uživatelem. Pokud se vyskytne nějaký problém s hlavou tryskacího stroje.